Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Napište nám okamžitý vzkaz:

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Důležité zprávy a upozornění:

 

Zobrazit plakát

  pátek 31. března  

  Noc s Andersenem  

od 17 hodin Rodičovské hrátky – Pojďte s námi číst

od 17:30 ve sportovní hale Divadlo Nahoď a jeho pohádka Na vlásku  

  pátek 21. dubna od 14 hodin  

  Zápis k základnímu vzdělávání  

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

  pátek 12. května 9:30 - 11:00 a 14:00 - 16:00  

  Zápis k předškolnímu vzdělávání  

Zobrazit plakát

  Harmonogram školního roku 2016/2017  

Konzultační hodiny pedagogů pro rodiče a žáky

Školní řád

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.

 Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona v rozmezí 15. ledna a 15. února kalendářního roku. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci dubnu, zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Již ukončený projekt: Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje

Optimalizováno pro prohlížeč MS Internet Explorer. Poslední aktualizace stránky: 21. března 2017 11:47:41

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz