Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov, 431 14 Strupčice 29  

IZO školy 102 129 649

IČO školy 467 87 704

ID datové schránky - gyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

 Napište nám okamžitý vzkaz:

Kontakty:

tel:

emaily:

Základní škola:

474 685 127

reditelna@strupcice.cz

zastupkyne@strupcice.cz

sekretariat@strupcice.cz

Mateřská škola:

474 345 434

Školní družina:

474 685 037

Školní jídelna:

474 685 036

kuchynestrupcice@seznam.cz

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Jsme malá, ale úplná vesnická škola rodinného typu s devíti postupnými ročníky a menšími třídními kolektivy žáků, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona v rozmezí 15. ledna a 15. února kalendářního roku. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci dubnu, zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Již ukončený projekt: Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje

Optimalizováno pro prohlížeč MS Internet Explorer. Poslední aktualizace stránky: 19. ledna 2017 22:09:09

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz