Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Napište nám okamžitý vzkaz:

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Důležité zprávy a upozornění:

 od 8. do 12. října probíhá ve škole projekt "EDISON" 

 Stáž anglicky mluvících studentů z celého světa mezi žáky 

 středa 10. října od 16:00 

 Druhé letošní rodičovské hrátky - Drakiáda 

 čtvrtek 11. října od 15:30 

  "Global Village" 

prezentace kultur stážistů z projektu EDISON

 pátek 12. října od 17 hodin 

  "Keltská noc" 

tématický večer se stážisty projektu EDISON a přespání ve škole pro žáky 2. stupně

 Pro rodiče předškoláků:  

  Odkaz ke stažení elektronických knih 

 Harmonogram školního roku 2018 / 2019 

Konzultace pedagogů ve školním roce 2018/2019

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

Školní řád

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Projekt Vybavení tělocvičny sportovním náčiním 2017

O projektu "Přístavba budovy mateřské školy Strupčice

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách

 Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox. Poslední aktualizace stránky: 10. října 2018 14:12:22

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz