Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky Obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Škola obdržela bronzový certifikát "Finančně gramotná škola"tivních škol.

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Důležité zprávy a upozornění:

sobota 22. února od 13 hodin

  5. vesnická školní šlápota  

na trase Strupčice - Vrskmaň - Okořín

sraz na parkovišti u školy

sobota 7. března od 15 hodin

  Masopustní průvod  

sraz na parkovišti u školy

 Sběr papíru - POZOR ZMĚNA  

Škola již nemůže sbírat kartony z důvodu ukončení jejich odběru. Nadále budeme vybírat pouze letáky, noviny, časopisy a podobně.

 

Zvětšit

  Harmonogram školního roku 2019 / 2020 

 Konzultace pedagogů ve školním roce 2019 / 2020 

 Změny v cenách stravného pro školní rok 2019/2020 

 Povinně zveřejňované informace 

 Prohlášení o přístupnosti webu 

Školní řád

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Projekt Vybavení tělocvičny sportovním náčiním 2017

O projektu "Přístavba budovy mateřské školy Strupčice

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách

 

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Napište nám vzkaz:

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox. Poslední aktualizace stránky: 21. února 2020 12:08:27

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz

Prohlášení o přístupnosti webu

Smyslem tohoto webu je přinášet důležité informace o Základní škole a Mateřské škole Strupčice. Web je vytvořen v roce 2006 s ohledem na maximální přístupnost obsahu.

Podstatnou část stránek školy tvoří fotogalerie, která bez komentářů mapuje dění ve škole od roku 2006. Některé informace na tomto webu jsou vystaveny v podobě dokumentů formátu PDF. A to z důvodu, že jsou buď příliš velké, a proto je vhodné jejich stažení, nebo obsahují prvky a formátování, které webový formát nepodporuje. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Struktura stránek je znázorněna v mapě stránek. Odkaz na mapu stránek je v záhlaví každé kapitoly.

Lepšího uživatelského pocitu dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, zašlete nám prosím tuto informaci na adresu ovcarova@email.cz