Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov, 431 14 Strupčice 29  

IZO školy 102 129 649

IČO školy 467 87 704

email: reditelna@strupcice.cz

 Napište nám okamžitý vzkaz:

Kontakty:

tel:

emaily:

Základní škola:

474 685 127

reditelna@strupcice.cz

zastupkyne@strupcice.cz

sekretariat@strupcice.cz

Mateřská škola:

474 345 434

Školní jídelna:

474 685 036

Školní družina:

474 685 037

Důležité zprávy a upozornění:

  středa 26. a čtvrtek 27. října - podzimní prázdniny  

  pátek 28. října - státní svátek  

Konzultační hodiny pedagogů pro rodiče a žáky

V souvislosti s náběhem společného vzdělávání od 1. 9. 2016 v základních a mateřských školách uveřejňujeme odpovědi pro rodiče České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání: http://www.cosiv.cz/otazky-a-odpovedi-pro-rodice/

V naší škole nedochází k zásadním změnám, pouze nový školní vzdělávací program zohlední novou legislativu a změny odborného názvosloví. Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2016 bude uveřejněn

na webových stránkách po schválení školskou radou a pedagogickou radou. V případě dalších dotazů kontaktujte ředitelku školy prostřednictvím e-mailového kontaktu.

Vážení rodiče, naše škola se již 3. rokem účastní soutěže Domestos „Vezměte úroveň svých toalet do svých rukou“.

Již nyní můžeme sbírat účtenky od jakýchkoliv výrobků značky Domestos.

Děkujeme za podporu!

  Místní Akční Skupina Sdružení Západní Krušnohoří školu požádala o zveřejnění dotazníků v rámci realizace projektu

"Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku".

Výstupy z tohoto šetření nebude zpracovávat škola ale přímo MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří píše: "Vyplnění nemusí zabrat více jak čtyři minuty, ale může ovlivnit kvalitu vzdělávání na řadu let"

ANKETA PRO RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH
Chceme dál zvyšovat kvalitu vzdělávání.
Nezapomněli jsme na něco?

ANKETA PRO RODIČE ZDE.

ANKETA PRO DĚTI
Chcete něco změnit na Vaší škole?
Na co se tam nejvíce těšíte?

ANKETA PRO ŽÁKY ZDE.

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Jsme malá, ale úplná vesnická škola rodinného typu s devíti postupnými ročníky a menšími třídními kolektivy žáků, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona v rozmezí 15. ledna a 15. února kalendářního roku. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci dubnu, zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Již ukončený projekt: Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje

Optimalizováno pro prohlížeč MS Internet Explorer. Poslední aktualizace stránky: 21. října 2016 19:48:25

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz