Absolventi naší školy, kteří ukončili docházku před rokem 1970

 

Absolventi 1970

 Zvětšit

školní docházka 1961 – 1970

tř. uč. Vlasta Hlavatá - Brodská

 

Bártlová Kristina, Bertholdová Libuše, Bílek Karel,Doubrava Antonín, Exner Bedřich, Fojtíková Olga, Hamadějová Anna, Havlíčková Hana, Hudák Jiří, Choreň Vladimír, Choreňová Zdena, Jandurová Věra Kameníková Marie, Kuchařová Iva, Lebeda Jiří, Lonská Jana, Provazník Blahoslav, Rovňák Jan, Stelmaščuková Marie, Strejcová Marie, Šťastný František, Tautermann Karel, Temelová Dagmar, Téřl Miloslav, Vlasák Pavel, Vostrý Josef, Zálešák Václav

Zvětšit

 tř. uč. Jana Cwenarová

Zvětšit

tř. uč. Zdeňka Paroubková

 

Zvětšit

III. třída

tř. uč. Anna Šustrová - Štelcichová

 

 

 

Absolventi 1969

 

IX.A

 

školní docházka 1960 – 1969

 tř. uč. Marta Galuszková

 

Adámek Zdeněk, Benda Vojtěch, Bendová Jaroslava, Brhel Vladimír, Čejková Hana, Černý Pavel, Demjanovič Jan, Fulínová Milada, Havlíček Jan, Hronová Jana, Choreň Jaroslav, Jandurová Jana, Jaroš Bedřich, Jelínek Josef, Kapralíková Petra, Krištofík Zdeněk, Kubánek Milan, Kuzyková Hana, Marešová Jana

 

 

Absolventi 1969

IX.B

 

školní docházka 1960 – 1969

 tř. uč. Eva Kotalíková

 

    Exnerová Lenka, Hrdinka Zdeněk, Jindra Josef , Kučera Jiří, Kůrka Josef , Němcová Helena, Ostapčuk Václav, Pichrt Václav, Pilařová Dana, Polková Dagmar, Reisbachová Květa, Roubíková Eva, Římalová Anna, Srb Pravomil, Svobodová Venuše, Šretr Vladimír, Vlasák Emil, Voráček Miloš, Weishouptová Květoslava, Ženevská Jitka

Následující žáci se odstěhovali, přešli na jinou školu nebo do jiné třídy: Abari Stanislav, Mašek Josef

Zvětšit

III. třída

 

 

 

Absolventi 1968

 Zvětšit

IX.A

 

školní docházka 1959 – 1968

 tř. uč. Miluše Menšíková 

Bratrů Jitka, Brhelová Eva, Drahozal Josef, Ferenčíková Jaroslava, Firák Ladislav, Flachsová Soňa, Formánek Miroslav, Fráňová Věra, Fuidiaková Naděžda, Fuxová Věra, Grundová Kamila, Haltuch Vlastimil, Klemenko Antonín, Kojzarová Růžena, Kůrka Miroslav, Malá Marie, Mrázek Václav, Stránský Jiří, Štráchalová Květa, Trojanowicz František, Zimák Miloslav

 

 

 

Absolventi 1968

 Zvětšit

IX.B

 

školní docházka 1959 – 1968

 tř. uč. Eva Kotalíková

 

Bečičková Anna, Bertholdová Zdeňka, Čmejlová Ladislava, Doubrava Miloslav, Gruss Rudolf, Honig Jindřich, Horáčková Helena, Jelínková Zdeňka, Juha Petr, Kalužničin Josef, Kameník Václav, Monič Vlastimil, Pajerová Anna, Potluka Otakar, Šlégrová Věra, Šťastná Jana, Štefaničáková Anna, Trubačová Věra, Vaněk Jaroslav, Zeman Karel, Zvonková Alena

Zvětšit

I. třída

 

 

Absolventi 1967

IX. A

školní docházka 1957-1967

Burant Milan, Drahozalová Miluše, Ďurdík Ladislav, Hron Petr, Jochman Jaroslav, Kalužničinová Ludmila, Kroupová Marta, Krištofík Jaroslav, Kutílek Antonín, Levá Marie, Lidický Jiří, Pilař Břetislav, Pomahač Pavel, Procházková Marie, Provazníková Božena, Salfická Vlasta, Scheinerová Hermína, Šramm Zdeněk, Václavíková Drahoslava, Vildová Anna. Žáci, kteří odešli během školní docházky: Choreňová Vlasta, Punzetová Anna, Štráchalová Jaroslava

Zvětšit

1965-1966

VIII. třída

tř. uč. Vlasta Melicharová

 

Absolventi 1967

IX. B

školní docházka 1957-1967

Bendová Alena, Brotánková Vlasta, Hamplová Božena, Hudák Josef, Jarošová Marie, Juliš František, Juliš Jaroslav, Levický Zdeněk, Luxíková Hana, Pěnkava Josef, Salačová Lenka, Seifertová Hana, Trojanowicz Pavel, Vaněk Karel, Voráček Jaroslav, Vostrý Zdeněk, Vyšín Miloslav, Zaidenová Marie, Zenkerová Olga. Následující žáci se odstěhovali, přešli na jinou školu nebo do jiné třídy: Baláž Andrej, Březina Jaroslav, Buková Valérie, Hodina Josef, Hoffmanová Alena, Koša Jan, Lebeda Karel, Mašková Ivana, Žahourová Dagmar, Žažulková Alena

 

 

Absolventi 1966

IX. A

školní docházka 1956-1966

Bártl Josef, Boková Vlasta, Divišová Jana, Fedáková Anna, Ferenčíková Jiřina, Hála Jaroslav, Hodková Jarmila, Jelínková Drahomíra, Jetenská Ludmila, Judák Ladislav, Kojzarová Božena, Krupa Zdeněk, Kovařík František, Král Václav, Mrázková Eva, Provazník Miroslav, Routner Jaroslav, Svobodová Marie, Vaic Petr, Veselý Antonín, Weishauptová Oldřiška, Zárubová Ludmila, Zvonková Zdeňka

Zvětšit

1964-1965

VIII. třída

 

Absolventi 1966

IX. B

školní docházka 1956-1966

Bejblová Miroslava, Brhelová Eva, Brisuda Jiří, Cína Miroslav, Dolejš Václav, Flachsová Danuše, Hlaváčová Drahoslava, Kalužničinová Ilona, Kameníková Hana, Kroupa Pavel, Lebedová Eva, Líbal Přemysl, Malcová Stanislava, Pšad Petr, Sajlerová Miroslava, Soukenka Stanislav, Stahlová Eva, Šebková Marie, Temelová Blanka, Zeman Rudolf

 

 

Absolventi 1965

IX. B

školní docházka 1956-1965

Abari Jan, Bierhansl Alois, Dolejš Josef, Exnerová Radmila, Ferenčík Jaroslav, Firáková Jana, Gardlíková Marie, Haltuch Stanislav, Horáček Karel, Hrubeš Josef, Choreň Josef, Marešová Květuše, Marko Jan, Mullerová Marie, Novák Václav, Pajerová Helena, Pinkerová Marta, Procházková Jaroslava, Roflíková Božena, Rohla Václav, Rovňák Štefan, Seifertová Ludmila, Šlégr Jaroslav, Šlégr Zdeněk, Šrammová Eva, Šťepánková Věra, Teichnerová Erika, Tothová Eva, Vojáčková Hana, Záruba Pavel

Zvětšit

 

 

Absolventi 1964

IX. B

školní docházka 1955-1964

 

Badzo Václav, Bílek Petr, Brisuda Pavel, Brisudová Miloslava, Burantová Jana, Čermák Jiří, Čmejla František, Judák Jiří, Ferenčík Josef, Fišerová Pavla, Formánek Jiří, Freischlag Kurt, Grunt Petr, Haltuchová Slávka, Hablovetz Karel, Hodina Václav, Hodinová Květa, Kalcovský Jaroslav, Kůrka Jaroslav, Lajčák František, Lowlová Eva, Maršaliková Karmelie, Merhautová Alena, Nemrava Milan, Oplt Jan, Pelikán Vladimír, Procházková Hana, Provazníková Vlasta, Rovňáková Magda, Sajlerová Marie, Strejc František, Strejc Miloslav, Šebek Alois, Tvrdá Marie, Vild Milan, Vostrý Jaroslav, Zimáková Jana, Zvonek Emil, Žežulka Pavel

 

 

 

Absolventi 1964

IX. A

školní docházka 1955-1964

 

Baláž Štefan, Bečička Vlastimil, Cingelová Alena, Demjanovičová Marie, Doubrava Václav, Dvořáček Václav, Flachs Ladislav, Fau Pavel, Halejová Helena, Halej Josef, Hradňanová Ludmila, Chmelíková Vlasta, Jetenský Pavel, Jochman František, Kameník Jaroslav, Kameníková Ludmila, Kejřová Věra, Král Josef, Kojzarová Libuše, Kovářová Marie, Lechmanová Věra, Lesáková Jiřina, Liška František, Maršalíková Kornelie, Mašková Jaroslava, Michálek Stanislav, Novák Jaroslav, Ostapčuk Miroslav, Polívková Anna, Schainer Rudolf, Szegeny Antonín, Šálek Oldřich, Šálek Vojtěch, Theumerová Helena, Trojanowiczová Alena, Vitovský Václav, Voráček Ladislav, Zajden Jiří

 

 

Absolventi 1963

IX. A

školní docházka 1954-1963

 

Bratrů Stanislav, Brhel Josef, Bureš Stanislav, Čermáková Zdeňka, Dvořáček Jan, Grussová Anna, Haltuchová Anna, Hanusová Olga, Hoffman Jaroslav, Jandová Libuše, Kalcovská Irena, Klasová Emilie, Kravčuk Bohdan, Matis Miroslav, Ostapčuková Libuše, Papežová Dora, Pavlůcová Marie, Petržílková Olga, Rokoš Bohuslav, Seifert Radislav, Šindelářová Miroslava, Šnajberková Hana, Theyerl Josef, Vild Jan

 

 

 

Absolventi 1963

IX. B

školní docházka 1954-1963

 

Burantová Věra, Hartman František, Hrubý Jaroslav, Chmelařová Jana, Jandura František, Junqwirthová Marie, Kovářová Jiřina, Král Antonín, Kredbová Věra, Lechman Milan, Levá Liana, Mágrová Dana, Matula Rudolf, Michovská Marta, Nemravová Olga, Pilnejová Miroslava, Piše Libor, Popovič Vladimír, Radimcová Jana, Ritterová Elfrieda, Sedláková Zdeňka, Strejcová Jana, Stuchlíková Miroslava, Šmídová Božena, Trojanowiczová Danuše, Vildová Ludmila

 

 

 

Absolventi 1962

IX. A

školní docházka 1953-1962

 

Burianová Hana, Cínová Alžběta, Černá Božena, Černá Eva, Čmejlová Milada, Doubková Jaroslava, Fišer Stanislav, Fulínová Libuše, Gavronský Miroslav, Gottwaldová Jana, Hálová Jana, Haltuch Vladimír, Hauserová Jaroslava, Honig Jiří, Hrbek Petr, Hrubý Miroslav, Jetenská Anna, Julišová Marta, Kalinová Jindřiška, Kameš Josef, Kára Stanislav, Klár Josef, Krupa Karel, Lajčáková Magdalena, Levý Bohumil, Pelčík Jiří, Rác Vlastislav

 

 

Absolventi 1962

IX. B

školní docházka 1953-1962

Zvětšit

 

 

Březinová Hana, Horčík Pavel, Judák Bohuslav, Kozlík Karel, Kurelová Stanislava, Kůrka František, Kysilko Jaroslav, Lebedová Vlasta, Matulová Marie, Merhaut Vladimír, Němec Jiří, Paparega Ladislav, Rácová Zoja, Roflíková Eva, Římal Alois, Scheinerová Herta, Skalický Jan, Stahlová Anna, Stránský Vladimír, Šlégr Milan, Šneiberg Antonín, Štrébl Zdeněk, Trojanowicz Zdeněk, Vlasáková Drahoslava, Vojtíšek Jaroslav, Vyšínová Eva, Zenkerová Marie, Zíková Marie, Ženěvská Slávka

 

 

 

Absolventi 1960

 Zvětšit

školní docházka 1952-1960

 

Baláž Vincenc, Bártová Alžběta, Burant Josef, Cingel Vladislav, Diviš Josef, Dvořáčková Danuše, Fišer Miroslav, Fráňa Jiří, Freischlagová Elvína, Hamadějová Marie, Hodková Milada, Jetenský Karel, Kábel Vladimír, Kroupa Petr, Kühn František, Kůrková Růžena, Krásenský Josef, Lowl Pavol, Michl František, Novotný Miloslav, Petro Jan, Pomahačová Růžena, Punzetová Hana, Rábel Vladimír, Sedláková Hana, Sedláková Jaroslava, Scheinerová Rosemarie, Škrábal Karel, Šlégrová Miluše, Štolcová Adina, Trubač Zdeněk, Vosláčková Milena, Zárubová Jarmila, Zenkerová Zdeňka, Zvonař Horst

 

Zvětšit

Zvětšit

 

 

Absolventi 1959

 

školní docházka 1951-1959

 

Burianová Miloslava, Cínová Marie, Domanická Emílie, Domanická Věra, Fialková Emilie, Hadmová Jana, Hanusová Štefanie, Hromasová Evžena, Hrubý Erich, Ježková Uršula, Krausová Anita, Krausová Maril, Krausová Uršula, Krejčík Jaroslav, Kraislová Eva, Lodňan Jan, Marková Marie, Maroušek Josef, Michálek Jan, Muller Hainz, Papež Karel, Pěnkavová Eva, Píšová Marta, Pomahač Eduard, Pric Jan, Schneider Kurt, Schwarzmayer Reinhard, Skalický Jiří, Šťastná Marie, Šťastný Bohumil, Štumrová Hana, Treffkorn Gauther, Vild Jiří, Vild Manfred, Vrána Antonín, Weishauptová Marie

 

 

 

Omlouvám se, ale na stránce se  stále pracuje.

Nedostává se mi některých fotografií. 

Máte li možnost si scházející snímky někde vypůjčit a naskenovat, uděláte pro tuto stránku mnoho. 

Pokud mi je na pár dní půjčíte, udělám to ráda sama.

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  12. října 2009 08:06:12

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na adresu: ovcarova@email.cz