Lesní arboretum

 

Jak jsme budovali arboretum

Naše škola získala prostředky pro vybudování lesního arboreta z dotačního programu MŠMT Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008. Využili jsme podmínek dotačního programu k vytvoření projektu s názvem Lesní arboretum. Les v okolní krajině chybí, žáci nemají možnost seznámit se s lesními rostlinami, plody a stromy. Zvláště s jehličnany se děti v okolní přírodě nesetkávají.

Cíle projektu:

1. Vytvořili jsme vzorek lesního společenství na pozemku školy.

2. Žáci mají možnost se důkladně seznámit na základě vlastního prožitku s rostlinným lesním společenstvím.

3. Žáci se učí znát požadavky lesních rostlin.

4. Žáci se aktivně podílejí na údržbě lesního arboreta.

5. Žáci mají možnost pozorovat růst rostlin v lesním arboretu.

6. Využití arboreta pro výuku žáků – zapojení všech tříd, využívání v nejrůznějších předmětech.

7. Využívání k poznávání přírody dětí v mateřské škole – tématicky zaměřené vycházky.

8. Hry a relaxace ve školní družině, odpolední program školní družiny.

 

 

 

 

Jednotlivé fáze projektu:

květen 2008 – příprava pozemku, jeho rekultivace za pomoci firmy BEMA rekultivace

červen 2008 – nákup materiálu a sazenic, budování arboreta ve spolupráci s obcí Strupčice

-     zapojení žáků školy

srpen 2008 – dokončovací práce, popis jednotlivých rostlin, zpřístupnění arboreta

1. září 2008 – sázení stromečků s prvňáčky

Celkový rozpočet realizace projektu:

Položka Náklady celkem Požadováno z dotace

Vlastní vklad

Nákup sazenic stromů a keřů 40 000,- Kč 30 000,- Kč 10 000,- Kč
Nákup rašeliny 10 000,- Kč 7 000,- Kč 3 000,- Kč
Nákup drcené kůry 10 000,- Kč 7 000,- Kč 3 000,- Kč
Nákup hnojiv a postřiků 3 000,- Kč 2 000,- Kč  1 000,- Kč
Materiál na výrobu popisných cedulek 2 000,- Kč  1 000,- Kč 1 000,- Kč
CELKEM 65 000,- Kč 47 000,- Kč 18 000,-Kč

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  06. října 2008 13:06:22

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na adresu: ovcarova@email.cz