Harmonogram školního roku 2019 / 2020

2. září 2019

Zahájení školního roku, vítání prvňáčků

28. září 2019

Svatováclavská pouť – Slavnost česneku - prezentace školy

 9. října 2019

I. rodičovské hrátky - Drakiáda od 16 hodin

29. 10. - 30. 10. 2019

Podzimní prázdniny

1. listopadu 2019

Muzikálové představení na návsi od 19 hodin

1. listopadu 2019

Halloween

12. listopadu 2019

Rodičovské schůzky, Podzimní výstava pro veřejnost

28. listopadu 2019

II. rodičovské hrátky - Adventní dílnička

1. prosince 2019

Zdobení vánočního stromu, Mikulášská, Vánoční jarmark

20. prosince 2019

Vánoční turnaj

23. 12. - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

14. ledna 2020

Den otevřených dveří

17. ledna 2020

Den zdravé výživy

30. ledna 2020

Vydávání pololetního vysvědčení

31. ledna 2020

Pololetní prázdniny

3. – 9. února 2020

Jarní prázdniny

14. února 2020

III. rodičovské hrátky - Maškarní ples pro rodiče a děti

27. března  2020

Noc s Andersenem

27. března  2020

IV. rodičovské hrátky - Pojďte s námi číst

9. dubna 2020

Velikonoční prázdniny

16. dubna 2020

Jarní výstava žákovských prací pro veřejnost

16. dubna 2020

Rodičovské schůzky

17. dubna 2020

Zápis žáků do 1. třídy

20. dubna  2020

Hlas strupčické školy

24. dubna  2020

Den Země – Ukliďme Česko

30. dubna  2020

Výroba čarodějnic pro obec

15. května  2020

Zápis do MŠ

22. května 2020

Strupčická škola má talent

7. června  2020

Dětský den

8. června  2020

Den otevřených dveří

25. června  2020

Školní akademie

26. června  2020

Školní letní olympiáda

30. června  2020

Vydávání vysvědčení