Ředitelka školy:

Napište paní ředitelce Mgr. Janě Miškové

 vyučuje Tv, Hv

Zástupkyně ředitele: 

Napište paní zástupkyni Mgr. Janě Bubeníkové

vyučuje Nj, Vv

Učitelé základní školy:

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- třídní učitelka IV. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- metodik EVVO, učitel Z, D, Př, PřP

Napište paní učitelce Mgr. Ivě Dvořákové - II. třída

- třídní učitelka I. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Ireně Koblasové - III. třída

- třídní učitelka II. třídy

Napište panu učiteli Mgr. Janu Noskovi - M, Pv, Tv

- třídní učitel VII. třídy, učitel M, Pv

Napište paní učitelce Ing. Jiřině Ovčarové - M, F, Ch, In

- ICT koordinátor, třídní učitelka IX.třídy,

 učitelka M, F, Ch, In  

Napište paní učitelce Jitce Paliculínové - Aj, KA, VkO

- třídní učitelka VI. třídy, výchovný poradce, učitelka Aj, VkO, VkZ

Napište paní učitelce Mgr. Janě Pěnkavové

- třídní učitelka V. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- učitel Hv

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- třídní učitelka třídy III.A, učitelka Z

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- třídní učitelka třídy VIII. třídy, učitelka Čj

Napište paní učitelce Mgr. Kateřině Tlusté

- třídní učitelka třídy III. B

Napište paní učitelce Blance Růžičce Veselé

- metodik prevence, učitelka VkO, VkZ, Hv, Vv, 

Asistentky pedagoga:

Napište slečně asistentce Žanetě Exnerové Napište paní asistentce Libuši Klírové Napište paní asistentce Šárce Musilové

Vedoucí školního klubu:

Napište paní asistentce Libuši Klírové

Vychovatelky v družině:

Napište paní vychovatelce Monice Bradáčové Napište paní vychovatelce Blance Růžičce Veselé

Vedoucí školní kuchyně:

Napište paní kuchařce Lucii Pomahačové

Vedoucí mateřské školy: 

Napište paní vedoucí mateřské školy Ivetě Chloubové

Učitelky mateřské školy :

Napište paní učitelce MŠ Šárce Beznoskové Napište paní učitelce MŠ Martině Maršálkové Napište paní učitelce MŠ Marcele Staňkové Napište paní učitelce MŠ Sáře Hálové

Vedoucí kuchyně ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Pomahačové

Kuchařka ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Dvořákové