Ředitelka školy:

Napište paní ředitelce Mgr. Janě Miškové

 vyučuje Tv, Hv

Zástupkyně ředitele: 

Napište paní zástupkyni Mgr. Janě Bubeníkové

vyučuje Nj, Vv

Učitelé základní školy:

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- třídní učitelka III. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- metodik EVVO, učitel Z, D, Př, PřP

Napište paní učitelce Mgr. Ivě Dvořákové - II. třída

- třídní učitelka V. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Ireně Koblasové - III. třída

- třídní učitelka I. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Jaroslavě Koubové - Čj

- třídní učitelka VII. třídy, učitelka Čj, 

Napište paní učitelce Mgr. Aleně Muchové - IV. třída

- třídní učitelka třídy II. A

Napište panu učiteli Mgr. Janu Noskovi - M, Pv, Tv

- třídní učitel VI. třídy, učitel M, Pv

Napište paní učitelce Ing. Jiřině Ovčarové - M, F, Ch, In

- ICT koordinátor, třídní učitelka VIII.třídy,

 učitelka M, F, Ch, In  

Napište paní učitelce Jitce Paliculínové - Aj, KA, VkO

- výchovný poradce, učitelka Aj, VkO, VkZ

Napište paní učitelce Mgr. Janě Pěnkavové

- třídní učitelka IV. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- třídní učitelka třídy VII. třídy, učitelka Čj

Napište paní učitelce Mgr. Kateřině Tlusté

- třídní učitelka třídy II. B

Napište paní učitelce Blance Růžičce Veselé

- metodik prevence, učitelka VkO, VkZ, Hv, Vv, 

Asistentky pedagoga:

Napište slečně asistentce Žanetě Exnerové Napište paní asistentce Libuši Klírové Napište paní asistentce Marii Mouchové Napište paní asistentce Šárce Musilové

Vedoucí školního klubu:

Napište paní asistentce Libuši Klírové

Vychovatelky v družině:

Napište paní vychovatelce Monice Bradáčové Napište paní vychovatelce Blance Růžičce Veselé

Vedoucí školní kuchyně:

Napište paní kuchařce Lucii Pomahačové

Vedoucí mateřské školy: 

Napište paní vedoucí mateřské školy Ivetě Chloubové

Učitelky mateřské školy :

Napište paní učitelce MŠ Šárce Beznoskové Napište paní učitelce MŠ Monice Bradáčové Napište paní učitelce MŠ Janě Dugové Napište paní učitelce MŠ Martině Maršálkové Napište paní učitelce MŠ Marcele Staňkové Napište paní vychovatelce Blance Růžičce Veselé

Vedoucí kuchyně ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Pomahačové

Kuchařka ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Dvořákové