Ředitelka školy:

Napište paní ředitelce Mgr. Janě Miškové

 vyučuje Tv, Hv

Zástupkyně ředitele: 

Napište paní zástupkyni Mgr. Janě Bubeníkové

vyučuje Nj, Vv

Učitelé základní školy:

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- třídní učitelka V. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Monice Bláhové - V. třída

- metodik EVVO, učitel Z, D, Př, PřP

Napište paní učitelce Mgr. Ivě Dvořákové - II. třída

- třídní učitelka II. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Ireně Koblasové - III. třída

- třídní učitelka III. třídy

Napište panu učiteli Mgr. Janu Noskovi - M, Pv, Tv

- třídní učitel VIII. třídy, učitel M, Pv

Napište paní učitelce Ing. Jiřině Ovčarové - M, F, Ch, In

- ICT koordinátor, třídní učitelka VI.třídy,

 učitelka M, F, Ch, In  

Napište paní učitelce Jitce Paliculínové - Aj, KA, VkO

- třídní učitelka VII. třídy, výchovný poradce, učitelka Aj, VkO, VkZ

Napište paní učitelce Mgr. Janě Pěnkavové

- třídní učitelka I. třídy

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- učitel Hv

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- třídní učitelka třídy IV.A, učitelka Z

Napište paní učitelce Mgr. Simoně Svobodové

- třídní učitelka třídy IX. třídy, 

učitelka Čj a VkO

Napište paní učitelce Mgr. Kateřině Tlusté

- třídní učitelka třídy IV. B

Napište paní učitelce Blance Růžičce Veselé

- metodik prevence, učitelka VkO, VkZ, Tv, Vv, 

Asistentky pedagoga:

Napište paní asistentce Ditě Bubikové Napište slečně asistentce Žanetě Exnerové Napište paní asistentce Libuši Klírové Napište paní asistentce Soně Laurichové  Lisické Napište paní asistentce Petře Machové Napište paní asistentce Šárce Musilové Napište paní asistentce Lucii Nejedlé

Vedoucí školního klubu:

Napište paní asistentce Libuši Klírové

Vychovatelky v družině:

Napište paní vychovatelce Monice Bradáčové Napište paní vychovatelce Blance Růžičce Veselé

Vedoucí školní kuchyně:

Napište paní kuchařce Lucii Pomahačové

Vedoucí mateřské školy: 

Napište paní vedoucí mateřské školy Ivetě Chloubové

Učitelky mateřské školy :

Napište paní učitelce MŠ Šárce Beznoskové Napište učitelce mateřské školy Žanetě Exnerové Napište paní učitelce MŠ Sáře Hálové Napište paní učitelce MŠ Martině Maršálkové Napište paní učitelce MŠ Lence šmídové

Vedoucí kuchyně ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Pomahačové

Kuchařka ve školce:

Napište paní kuchařce Veronice Dvořákové