AKTUALITY

Co chystáme

Harmonogram školního roku

Letošní události:

Dětský den

Exkurze školního klubu

Pohádková cesta

Rodičovské hrátky s myslivci

MŠ Den s policií ČR

Strupčická škola má talent

MŠ Výlet 1. a 2. třídy

MŠ 3. třída v Dinoparku

MŠ Den rodiny 1. třídy

MŠ Besídka 1. tř.

II. třídy ve škole v přírodě-Polevsko

Počítačová soutěž "Svět kolem nás očima žáků"

MŠ Hasičský den

Čarodějnice v MŠ

MŠ Velikonoce

MŠ Den Země

Ukliďme Česko - Strupčice najisto načisto

Workshop s předškoláky

Předškoláci v I.třídě

Noc s Andersenem

III. třída-škola v přírodě Hejnice

IV. třída-škola v přírodě Hejnice

MŠ Lenčiny pohádky 

MŠ Keramická dílnička

Kouzelné hrátky v 1.tř.MŠ

Masopustní průvod

MŠ a masopustní průvod

Masopustní masky

Masopustní rodičovské hrátky

Karneval v MŠ

Kouzelník ve školce

Vyhodnocení sběru papíru

Den zdravé výživy

Soutěž o nejzdravější svačinku

Renezance - představení Pernštejni

Sněhuláci pro Afriku

Bruslení III. třídy

Koncert v kostele -YouTube

Vánoce ve školce

Vánoční turnaj 2.stupně

Vánoční turnaj 1.stupně

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů

Výstava Pravěk

Mikuláš ve školce

Mikuláš ve škole

Rozsvěcení vánočního stromu ve Strupčicích

Soupeření "město x vesnice"

Maskot projektu Ovoce do škol mezi žáky 

Adventní dílnička

Výstava v Chomutově

Podzimní výstava

Bobřík informatiky

MŠ-Divadlo KUŠ

Muzikál Carmen

Carmen na YouTube

Halloween

Vernisáž záložek ze Slovenska

Rodičovské hrátky - Drakiáda

Drakiáda - letecká část

Drakiáda - výtvarná část

MŠ - Divadlo Šikulka

MŠ - Tvoření s dýněmi

VI.a IX. tř. na Lesné

Draci ve IV. třídě

MŠ Cesta kolem světa

Rodičovské hrátky - Minigolf

S countrytanci do stodoly

Záložky spojují školy

MŠ Cesta kolem světa

Vítání prvňáčků