PROHLÍDKA ŠKOLY

Hlavní budova

Mediální učebna

Učebna informatiky

Fyzika - chemie

Tělocvična

Učebna matematiky

Učebna češtiny

Učebna Př, Z, D

Učebna výtvarné výchovy

Jazyková učebna

Pavilony prvního stupně

I. třída

II. třída

III. třída

IV.A třída

IV.B třída

V. třída

Studovna

Kuchyně a jídelna

Družina

Nádvoří

Hřiště 

Ovocný sad a učebna v přírodě 

Lesní arboretum

Chodby