Pro rodiče

Harmonogram školního roku

Plán akcí

Elektronická ŽK

Objednávání stravy

Kontakty na zaměstnance školy a školky

Úspěchy našich žáků

Školní soutěže

Zájmové útvary

Třídy a jejich rozvrhy hodin

Konzultační hodiny pedagogů

Dokumenty školy

Formuláře ke stažení

Informace ke stravování:

Jídelní lístek

Ceny stravenek

informace k placení

Školní jídelna

Školní družina a klub

Poplatky ve školní družině

Vnitřní řád školního klubu

Poplatky ve školním klubu

Učební Materiály

Školská rada

Školní parlament