Základní škola

Povinně zveřejňované informace

Harmonogram školního roku

Plán akcí

Elektronická ŽK

Objednávání stravy

Kontakty na zaměstnance školy a školky

Úspěchy našich žáků

Školní soutěže

Zájmové útvary

Třídy a jejich rozvrhy hodin

Konzultační hodiny pedagogů

Dokumenty školy

Formuláře ke stažení

Informace ke stravování:

*Jídelní lístek

*Ceny stravenek

*informace k placení

Školní jídelna

*Vnitřní řád školní družiny

Školní družina a klub

*Poplatky ve školní družině

*Vnitřní řád školního klubu

*Poplatky ve školním klubu

Učební Materiály

Školská rada

Školní parlament