-  Stručné dějiny obce v datech 1 -

Strupčice do roku 1800

 

2000-1500 př.n-l  

Období neolitu a doby kamenné

 archeologické nálezy  únětická kultury a šňůrkové keramiky

1352  

1.písemná zmínka.

Víme, že tehdy šlo o významnou obec s farním kostelem.

1354  

Majitelem Newlas se Zecs (Byl patronem kostela)

1417  

Majitel Busko z Ervěnic.

   

Období po rozdělení panství 

Ves patřila původně k Ervěnicím. Ervěnické panství bylo rozděleno na dvě části, z nichž každou vlastnil někdo jiný.

Strupčice tedy spadaly buď pod panství Jezeři, které vlastnili páni z Ervěnic, od roku 1421 Smolíkové ze Slavic. Kolem roku 1500 pak bylo panství Jezeří připojeno k panství Červený Hrádek.

Druhou variantou je, že Strupčice byly přímo součástí Červenohrádeckého panství a náležely tak nejprve Jetřichu Kraa, poté Václavu z Moravěvsi a Kopist a v letech 1431 - 1448 Ilbrukům. Od roku 1473 pak Lorencu Glacovi ze Starého Dvora. 

13.prosince1481  

Povýšení Strupčic na městečko

Vladislav II. Jagelonský povýšil Strupčice na městečko a zároveň dal Strupčicím znak i právo užívat zelený pečetní vosk. 

Originál tohoto privilegia se sice nezachoval, ale existuje jeho opis z roku 1601. 

1506  

Lorenc Glac odkázal Strupčice spolu s Okořínem své manželce Uršule na doživotí, pokud zůstane vdovou.

16. století  

Rozmach protestantství.  

K tomuto vyznání se postupně hlásila drtivá většina všech zdejších obyvatel.

1568  

Morová epidemie  

Vyžádala si desítky lidských životů. Některé prameny uvádějí, že na morovou nákazu ve Strupčicích zahynulo 190 osob. 

Postupem času městečko začalo ztrácet svůj význam a opět se pomalu stávalo vsí. Dokonce byl téměř zapomenut jeho znak.

70.léta 16. století  

V 70. letech 16. století se dalším majitelem Ervěnic a tedy i Strupčic stal Bohuslav st. z Michalovic

Po jeho smrti bylo panství rozděleno mezi 4 Bohuslavovy syny, kteří prosluli svým tvrdým jednáním s poddanými. Noví majitelé si kladli za cíl obrátit své poddané zpět na katolickou víru, což však obyvatelé Strupčic zatvrzele odmítali.

1602-1603  

Konflikt mezi zdejšími obyvateli a majitelem panství

Obyvatelé vsi v čele s rychtářem a přísežným protestovali proti tomu, že pan Diviš z Michalovic obec a kostel oloupil o peníze a různé statky. Spor řešil mostecký soudce a komora nakonec dala obyvatelům za pravdu a Michalovic tak musel vrátit všechny pozemky a pole, o nichž neměl potvrzení o koupi. 

Část neprávem nabytého majetku mu však zůstala. Sedláci se tedy obrátili dopisem přímo na císaře. Tentokrát ale neuspěli. Následně došlo k nepokojům, při nichž Diviš Michalovic málem přišel o život.

1619  

Celé panství získal třetí z bratrů - Bohuslav ml. z Michalovic. Ten se ukázal jako dobrý hospodář a poměrně tolerantní pán. Zapojil se však do stavovského povstání. Od roku 1619 byl jedním ze stavovských direktorů.Po bitvě na Bílé hoře propadl u císaře v nemilost.

 21.června 1621  

  Bohuslav mladší z Michalovic byl popraven na Staroměstském náměstí.  Jeho hlava a pravá ruka byly vyvěšeny na Mostecké věži. Zabavený majetek byl z velké části prodán.

1622  

Panství prodáno Vilémovi ml. z Lobkovic.

1623  

Vilém ml. Z Lobkovic  získal ještě Jezeří a vytvořil tak rozsáhlé panství Nové Sedlo - Jezeří. Strupčice pak k tomuto panství patřily až do roku 1850.

Třicetiletá válka  

Význam obce stále klesal. Strupčice nakonec ztratily i vlastní faru. 

Válka měla za následek několik zničených a poškozených domů.

1659  

Mohutné bouře. Zničila veškerou úrodu a způsobila tím velkou bídu.

1665  

 

Velký požár.

Byly zničeny 3 selské usedlosti.

1688  

Ničivá bouřka

Zůstaly obrovské škody na majetku obyvatel.

1770  

Epidemie tyfu

Zemřelo 20 lidí.

1776  

Mohutná vichřice

Porazila 4 stodoly a poničila věž kostela sv. Václava ze 14. století.

1780  

Přestavba a rozšíření kostela sv. Václava

V této době měly Strupčice přibližně 60 domů.

1799  

Postavení obecní kovárny

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace: 26. dubna 2007

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, 

o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte, prosím, na : ovcarova@email.cz