MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Plán akcí

Fotogalerie událostí ve školce:

2017- 2018

2016- 2017

2015- 2016

2014- 2015

2013- 2014

2012- 2013

2011- 2012

2010- 2011

2009- 2010

Poplatky v mateřské škole

Školní vzdělávací program MŠ

Dodatek ŠVP MŠ

Školní řád MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte