Pro rodiče

Plán akcí

Elektronická ŽK

Kontakty na zaměstnance školy a školky

Úspěchy našich žáků

Zájmové útvary

Třídy a jejich rozvrhy hodin:

Dokumenty školy

Formuláře ke stažení

Informace ke stravování

*Jídelní lístek

*Ceny stravenek

Školní jídelna

Školní družina

Učební Materiály

Školská rada

Školní parlament

Další informace:

*Sponzoři 2012

*Sponzoři 2011

*Sponzoři 2010

*Sponzoři 2008