Projekt

Pusa, zuby, jazýček - kupa správných slovíček

od ledna 2015 do prosince 2015

Projekt vznikl v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.

Anotace:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči, současně vybavení pracoviště moderními pomůckami pro řečovou výchovu. Do projektu byly zapojeny všechny děti v předškolním vzdělávání. Individuálně byla zvýšena péče o děti s vadami řeči. S využitím pomůcek byly zařazeny hry a cvičení na sílu, tempo, rytmus řeči. Spojením písniček a říkanek s gesty a pohybem byla rozvíjena hrubá motorika, pomocí grafomotorických cvičení s říkankami a písněmi byla rozvíjena jemná motorika.

Cíle projektu:

1. Podpora rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči - rozvoj komunikativních dovedností u dětí ve spolupráci s rodiči, prezentace před rodiči, aktivní zapojení rodičů do logopedické péče dětí. Vychází z potřeby včasné nápravy řeči, předcházení špatným řečovým návykům.
2. Zajištění vybavení pracoviště moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole, zapojení hrubé i jemné motoriky, motivace k práci s novými podněty.

Aktivity projektu:

1. Individuální logopedické chvilky spolupráce s rodiči - nácvik výslovnosti hlásek - využití maňásků.
2. Skupinová činnost - říkanky a básničky s podporou hrubé i jemné motoriky - prezentace na besídkách.
3. Nácvik dramatizace pohádky - prezentace před rodiči.

WebArchiv - archiv českého webu

Optimalizováno pro MS Internet Explorer

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  12. ledna 2016 10:42:17

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes formulář  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz