Sponzorské dary poskytnuté škole v roce 2010

Sponzor

Finanční

dary

Věcné dary

Účel daru

Obec Malé Březno

5 000,-

 

Pro dětí MŠ na akce a vybavení

BE-MA Rekultivace.s.r.o.Praha

 

3 800,-

vybavení ZŠ a MŠ: telefon, DVD, mikrovl..trouba

Severočeské doly, a.s. Chomutov

10 000,-

 

Pro MŠ na pobyt dětí ŠvP 6/2010

E. Chvátalová, Chomutov

2 000,-

 

Pro MŠ na akce a potřeby

Hana Bohdanská Strupčice

 2 000,-

 

Pro ŠD na Mikuláše pro děti

pí Houdková

4 000,-

 

pro žáky školy- třída pí Pellichová

P. Pelzmannová, Strupčice

 

1 900,-

Vybavení mediál. učebny: televize a videorekorder

Celkem 

23 000-

5 700-

 

Děkujeme všem sponzorům za příspěvky k rozvoji naší školy,

zkvalitnění výuky a výchovné práce v základní i v mateřské škole.

 

Finanční:     účet 414-000                       23 000,-

Věcné:          účet 401-400                        5 700,-

_________________________________________

CELKEM                                                  28 700,-

 

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  14. března 2013 11:27:16

Optimalizováno pro MS Internet Explorer

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes formulář  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz