Harmonogram školního roku 2020 / 2021

1. září 2020

Zahájení školního roku, vítání prvňáčků

14. října 2020

I. rodičovské hrátky - Drakiáda

29. 10. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

19. listopadu 2020

Rodičovské schůzky, Podzimní výstava pro veřejnost

26. listopadu 2020

II. rodičovské hrátky - Adventní dílnička

29. listopadu 2020

Zdobení vánočního stromu, Mikulášská, Vánoční jarmark

23. 12. - 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny

15. ledna 2021

Den zdravé výživy 

28. ledna 2021

Vydávání pololetního vysvědčení

29. ledna 2021

Pololetní prázdniny

6. února 2021       

III. rodičovské hrátky Masopust

8. – 14. února 2021

Jarní prázdniny

18. března  2021

IV. rodičovské hrátky – Mistři dílen

1. dubna 2021

Velikonoční prázdniny

15. dubna 2021

Jarní výstava žákovských prací pro veřejnost

15. dubna 2021

Rodičovské schůzky

16. dubna 2021

Zápis žáků do 1. třídy

23. dubna  2021

Den Země – Ukliďme Česko

30. dubna  2021

Výroba čarodějnic pro obec

14. května  2021

Zápis do MŠ

21. května 2021

Strupčická škola má talent

6. června  2021

Dětský den

24. června  2021

Školní akademie

25. června  2021

Školní letní olympiáda

30. června  2021

Vydávání vysvědčení