Znak školy

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky Obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Elektronická žákovská knížka

Základní škola

Školní jídelna

Družina a klub

Mateřská škola

Škola obdržela bronzový certifikát "Finančně gramotná škola"tivních škol.

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Důležité kontakty

Plánek školy

Školní spolek Strupčice

Mapa stránek

Historie školy

Úspěchy žáků

Školní soutěže

O Strupčicích

Fotogalerie

Prohlídka školy

Žákovský parlament

Školská rada

Poradenské služby

Tvorba žáků

Důležité zprávy a upozornění:

 pátek 25.Června 2021 v 16:00 hodin - sportovní areál 

Školní spolek zve všechny holky, kluky, maminky a taťky na príma akci - tradiční rodinný turnaj 

„Letní florbalová míchačka“

pozvánka zde: 

NFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24.KVĚTNA 2021

Od pondělí 24. května bude pro všechny žáky ZŠ prezenční výuka bez rotace

 Informace pro rodiče k testování dětí 

Od 17. května testujeme PCR testy ve frekvenci 1x za 14 dní.

Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím výsledků laboratorního vyšetření a předání osobních údajů k přípravě e-žádanek

formát docx formát pdf

Testovacím dnem bude pondělí.
Žáci, kteří nebudou přítomni v testovací den, budou testováni v den návratu do ZŠ.

Formulář pro souhlas se samostatným odchodem dítěte ze školy v případě nařízené karantény ke stažení:

Aktuální informace k žádostem o ošetřovné při návratu k prezenční výuce

 Zápis žáků do 1. třídy základní školy na školní rok 2021 / 2022 

Žáci přijatí k povinné školní docházce

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021 / 2022 

 Seznam dětí přijatých do MŠ 

Informace pro zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech ve školním roce 2020/2021 

Kontakty na pedagogy

Harmonogram školního roku 2020 / 2021

Povinně zveřejňované informace 

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox. Poslední aktualizace stránky: 07. června 2021 10:28:27

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz

  Prohlášení o přístupnosti internetových stránek