Znak školy

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky Obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Elektronická žákovská knížka

Základní škola

Školní jídelna

Družina a klub

Mateřská škola

Škola obdržela bronzový certifikát "Finančně gramotná škola"tivních škol.

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Školní spolek Strupčice

Důležité kontakty

Plánek školy

Mapa stránek

Historie školy

Úspěchy žáků

Školní soutěže

O Strupčicích

Fotogalerie

Prohlídka školy

Žákovský parlament

Školská rada

Poradenské služby

Tvorba žáků

Stránky arřchivovány NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Důležité zprávy a upozornění:

Karanténa 3. třídy MŠ je ukončena ke dni 20. 11. 2020.

Provoz 3. třídy MŠ je obnoven od 23. 11. 2020.

Od pondělí 30. 11. 2020 je zahájena prezenční výuka všech žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku. 

Žáci 6. - 8. ročníku přecházejí na rotační výuku.

V týdnu od 30. 11. 2020 budou ve škole přítomni žáci VI. A a VII. třídy.

V týdnu od 7. 12. 2020 budou ve škole přítomni žáci VI. B a VIII. třídy.

Nepřítomné třídy budou vyučovány distančně.

Více informací zde

 Od středy 18. 11. 2020 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy 

V provozu bude také školní družina a školní jídelna. 

Všichni žáci musí být vybaveni minimálně dvěma rouškami na den. Více informací zde:.

 Rozvrhy distanční výuky 1. stupně 

Rozvrhy distanční výuky žáků 2. stupně

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Formulář Čestné prohlášení v případě chronického respiračního onemocnění dítěte ke stažení zde:

K formuláři je možno přiložit lékařskou zprávu.

Informace pro zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech ve školním roce 2020/2021 

 Informace k placení stravného ve školním roce 2020/2021 

Konzultace pedagogů ve školním roce 2020 / 2021

Harmonogram školního roku 2020 / 2021

Povinně zveřejňované informace 

Školní řád platný od 1. 11. 2020

Pravidla hodnocení žáků platná od 1. 11. 2020

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách

Projekt "Výstavba dílen"

  Prohlášení o přístupnosti internetových stránek 

 

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Napište nám vzkaz:

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox. Poslední aktualizace stránky: 23. listopadu 2020 07:59:31

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz

  Prohlášení o přístupnosti internetových stránek