Znak školy

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Strupčice 29    PSČ 431 14

Poloha školy na www.google

Zřizovatel školy - obec Strupčice

Oficiální stránky Obce Strupčice

RED IZO školy 600 077 527

školy 467 87 704

ID datové schránky - qyg46gc

email: reditelna@strupcice.cz

Elektronická žákovská knížka

Základní škola

Školní jídelna

Družina a klub

Mateřská škola

Škola obdržela bronzový certifikát "Finančně gramotná škola"tivních škol.

Škola splňuje certifikaci pod značkou "Rodiče vítáni" a je součástí sítě aktivních škol.

Školní spolek Strupčice

Důležité kontakty

Plánek školy

Mapa stránek

Historie školy

Úspěchy žáků

Školní soutěže

O Strupčicích

Fotogalerie

Prohlídka školy

Žákovský parlament

Školská rada

Poradenské služby

Tvorba žáků

Stránky arřchivovány NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Důležité zprávy a upozornění:

Na základě Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října je škola uzavřena od 14. října do 1. listopadu 2020.

Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny jako volné dny a neprobíhá výuka.

Na dny 29. 10. a 30. 10. 2020 připadají podzimní prázdniny.

Zvětšit - MŠMT - leták pro žáky 1.stupně na podzimní prázdninyZvětšit - MŠMT - leták pro žáky 1.stupně na podzimní prázdniny

 Rozvrhy distanční výuky 1. stupně 

Rozvrhy distanční výuky žáků 2. stupně

Tisková zpráva MPSV k ošetřovnému

Formulář Čestné prohlášení v případě chronického respiračního onemocnění dítěte ke stažení zde:

K formuláři je možno přiložit lékařskou zprávu.

Informace pro zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech ve školním roce 2020/2021 

 Informace k placení stravného ve školním roce 2020/2021 

Konzultace pedagogů ve školním roce 2020 / 2021

Harmonogram školního roku 2020 / 2021

Povinně zveřejňované informace 

Školní řád platný od 1. 11. 2020

Pravidla hodnocení žáků platná od 1. 11. 2020

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách

Projekt "Výstavba dílen"

  Prohlášení o přístupnosti internetových stránek 

 

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Napište nám vzkaz:

Certifikát SCIO - Pro více informací klikněte!

„Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Strupčice“

Jazykový kurz žáků v Londýně

Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0549 

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox. Poslední aktualizace stránky: 22. října 2020 19:50:14

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář,  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz

  Prohlášení o přístupnosti internetových stránek